15/2/58

Filled Under:

เราคิดอะไร ฉบับที่ 294

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ"บุญ"ทำให้คนกลุ่มหนึ่งนำคำนี้ไปหลอกหล่อผู้หลงผิดให้งมงายมากขึ้นไปอีก ร่วมศึกษาสิ่งจริงที่แท้นั้นเป็นเช่นได้ในเราคิดอะไร ฉบับที่ 294


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น