10/6/58

Filled Under:

เราคิดอะไร ฉบับที่ 297

ผู้คนหลงไปกับกิเลส ส่งผลต่อสังคม และสื่อที่ออกมาจึงหมุนวนอยู่ในวังวนแห่งอบายไม่จมสิ้น ตอกย้ำสำนึกของสื่อต่อสังคมได้ใน เราคิดอะไรฉบับที่ 297


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น