31/5/57

Filled Under:

เราคิดอะไร ฉบับที่ 286

"รัฐาธิปัตย์" ที่่เป็นธรรมนั้นเป็นเช่นไร มาเรียนรู้ ไตร่ตรอง และปลุกจิตสำนึกในอำนาจนี้เพื่อประเทศชาติของเราใน เราคิดอะไร ฉบับที่ 286


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น