12/7/58

เราคิดอะไร ฉบับที่ 300

ในช่วงเวลาที่ต้องกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ต้องจัดการให้สำเร็จเรียบร้อย เรียนรู้กาลัญญุตาที่แท้ได้ในเราคิดอะไร ฉบับที่ 300


Publisher: Unknown - 07:33

10/6/58

ดอกบัวน้อย ฉบับที่ 156


เหตุการณ์เตือน ให้เราตระหนัก และทบทวนไม่ว่ามันจะร้ายแรงเพียงใด ขอให้เราระลึกถึงการกระทำของเราตลอดเวลา ร่วมสำนึกและย้ำเตือนตนเองไปกับดอกบัวน้อย ฉบับที่ 156


Publisher: Unknown - 06:59

ดอกหญ้า ฉบับที่ 158

ชีวิตต้องมีเครื่องนำทางที่ดี สัมมาทิฏฐิคือสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตร่วมเรียนรู้ทิฏฐิที่เป็นสัมมา ได้ในหนังสือดอกหญ้าฉบับที่ 158


Publisher: Unknown - 06:43

เราคิดอะไร ฉบับที่ 299

ความขลาดกลัวที่จะทำความดี ทำให้เราลงสู่ความเป็นอสูร ติดตามหมั่นเรียนรู้อสูรกายในใจตนและกำจัดมันเสียกับเราคิดอะไร ฉบับที่ 299


Publisher: Unknown - 06:28

เราคิดอะไร ฉบับที่ 298

คนเฉโก มักเข้าใจว่าตนฉลาด มักเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้เท่าทัน หากปล่อยให้คนเหล่านี้ทำผิดแล้วบิดเบื่อนเป็นถูกสังคมจะอยู่ได้อย่างไร เราคิดอะไร ฉบับที่ 298มีคำตอบ


Publisher: Unknown - 05:52

เราคิดอะไร ฉบับที่ 297

ผู้คนหลงไปกับกิเลส ส่งผลต่อสังคม และสื่อที่ออกมาจึงหมุนวนอยู่ในวังวนแห่งอบายไม่จมสิ้น ตอกย้ำสำนึกของสื่อต่อสังคมได้ใน เราคิดอะไรฉบับที่ 297


Publisher: Unknown - 05:41

14/3/58

ดอกบัวน้อย ฉบับที่ 155


ความไม่ชอบใจ ความเบื่อหน่าย ทำอย่างไรถึงจะหายไปซะทีนะ มาหาคำตอบเหล่านั้นได้ในดอกบัวน้อย ฉบับที่ 155


Publisher: Unknown - 22:29
,

เราคิดอะไร ฉบับที่ 296

เรียนรู้วิบากกรรมจาก เหตุการณ์ปัจจุจบัน ที่กำลังจะเกิดสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ก่อไว้อย่างไร เพื่อเรียนรู้และแก้ไขจิตไม่ให้ไปซ้ำรอยในสิ่งผิดได้ได้ในเราคิดอะไร ฉบับที่ 296


Publisher: Unknown - 22:06

15/2/58

ดอกหญ้า ฉบับที่ 157

สิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ ในชีวิตชีวิตนึงควรจะมีเป็น "สาระของชีวิต" นั่นคือสิ่งใดร่วมค้นหาเพื่อ ได้ในหนังสือดอกหญ้าฉบับที่ 157


Publisher: Unknown - 02:57

เราคิดอะไร ฉบับที่ 294

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ"บุญ"ทำให้คนกลุ่มหนึ่งนำคำนี้ไปหลอกหล่อผู้หลงผิดให้งมงายมากขึ้นไปอีก ร่วมศึกษาสิ่งจริงที่แท้นั้นเป็นเช่นได้ในเราคิดอะไร ฉบับที่ 294


Publisher: Unknown - 02:37

สารอโศก ฉบับที่ 336


ติดตามบรรยากาศงานมหาปวารณา ณ ชุมชนปฐมอโศก ครั้งที่ ๓๒ ฉลอง ๓๐/๘๐ ได้ในสารอโศกฉบับที่ 336

Publisher: Unknown - 02:13

เราคิดอะไร ฉบับที่ 295

การปฏิรูปนั้นหากยังไม่เข้าใจสัจจะก็จะวนสนองกิเลสตนเองไม่สิ้นสุด มาศึกษาและทำความเข้าใจ การปฏิรูปด้วย"แบบคนจน" นั้นเป็นเช่นใดติดตามได้ในเราคิดอะไร ฉบับที่ 295


Publisher: Unknown - 01:32
 

 

Our Leading Clients

Awesome people who trust us