22/3/57

Filled Under:

เราคิดอะไร ฉบับที่ 283

ขอเพียงมีสันติธรรมยึดมั้นในใจ ไม่ว่าพาลชนใดเราจักผ่านไปได้ด้วยดี เรียนรู้จิตใจเพื่อให้ไปถึงสันติภาพที่แท้จริงได้ในหนังสือเราคิดอะไร ฉบับที่ 283


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น